«WSTECZ

Zwroty i reklamacje

Chcę zwrócić towar


Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij je razem z przesyłką na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Chcę złożyć reklamację


Dołącz do przesyłki list z nastepującymi informacjami i danymi:

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

Jak odesłać zwracany towar


Reklamowany produkt prosimy wysłać na adres: ul. Miłocińska 41 C , 35-232 Rzeszów

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym sklepem telefonicznie: 728 837 733 lub mailowo: biuro@maxistyl.pl


6. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Zwracane artykuły muszą znajdować się w takim samym stanie, w jakim zostały zakupione, i nie noszą śladów użytkowania, a dokonując zwrotu należy przedstawić paragon za zwracane produkty.
W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza pobrać stąd wydrukować i wypełnić. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać Produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY – chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
Przez rzecz nieprefabrykowaną należy rozumieć rzecz wyprodukowana wg specyfikacji (zamówienia) konsumenta lub wg specyfikacji pochodzącej od producenta lecz po to by zaspokajać indywidualne potrzeby konsumenta tj. np.
– koszulka z indywidualnym nadrukiem,
- indywidualnie zaprojektowany produkt wg parametrów określonych przez konsumenta,
- rzecz w której na prośbę konsumenta zmieniono istotny element, np. wyprodukowanie na życzenie konsumenta rzeczy z innego materiału niż standardowo, dodanie/usunięcie elementów.
- rzecz jest dostosowana do danej osoby by odpowiadała jej potrzebom, które nie są typowe.

Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.